ZOOZ Magazine    

04:29 דקות
במהלך השנים 2012-2011 ביקש המגזין האינטראקטיבי ZOOZ לבדוק כיצד משפיעים התיעוד והחשיפה הווירטואליים על אמני גרפיטי הפועלים ברחוב, בדרך כלל בחסות החשיכה, נסתרים מעיני הציבור והמשטרה.
מיזם משותף של מנהלת יפו ומערכת ZOOZ, בסמטה שבין יפו העתיקה לנמל יפו המתחדש.
צילום ועריכה: קארין בר ואופיר קדמי

אמן: KLONE
דימויי הטורפים החייזריים-אנושיים של קלון, מופיעים בכל קרן רחוב בתל-אביב: על קירות בנייני מגורים, מבני תעשייה ומחסנים נטושים, על חומות, על גשרים, על תיבות חשמל ועוד
פורסם באפריל 2011
אמנים: שניר רוזנסל, רונית רוזנסל ועדי (עדידה) חבוס
"הגל הגדול" הוא גרסה מודרנית ליצירתו הגדולה של האמן היפני הוקוסאי, "הגל הגדול בסמוך לקאנאגאווה". היצירה מדגישה את המעבר שעשו האמנים מעולם הקעקועים לאמנות על קירות 
במרחב הציבורי
פורסם ביוני 2011

אמן: יוחאי מטוס
בעבודה "‏People with Wings" הזמין האמן יוחאי מטוס כל עובר אורח להצטלם בין כנפי המלאך ולככב תחת ההילה שהציב ברחוב ולשלוח את התצלום לדף פייסבוק שבו התקיים מפגש חברתי וירטואלי בין כל המצולמים
פורסם בדצמבר 2011