איליאן מרשק    

איליאן מרשק יוצא בדרך כלל לרחוב לתעד אירועי מחאה חברתית במסגרת פעילותו בארגון "עיתונות אזרחית 99%". הפעם, הוא צופה מבעד לחלון דירתו בתל-אביב בבחור צעיר הרוקד ברחוב תחת סילון 
מים הפורץ מברז כיבוי שנפגע דקות אחדות קודם 
לכן בתאונה.
הסרטון הופץ ברשת ותוך ימים אחדים התברר שהרקדן הוא יעקב פילצר, שגר בשכנות לצלם, ושבדומה לו הפך את המציאות לחוויה 
אמנותית קסומה
31 באוגוסט 2012