ניצן שחר    

04:29 דקות
בשעה של מהפכות חברתיות ופוליטיות שמתרחשות בארץ ובעולם ובזמן שהיחיד מצטרף אל הכלל, 
מציגה עבודת וידיאו זו את המתח שבין המרחב הפרטי למרחב הציבורי – על גבולותיה של הפינה האינטימית: מתי חודר החוץ פנימה? איך מתערבבים המרחבים 
זה בזה?
ראשית 2011