ההרשמה לתחרות נפתחה. מועד אחרון להגשת התצלומים הוא 31.8.2023 

 

חבר השופטים יבחן לתחרות אך ורק תצלומים - בודדים וסדרות - שיועלו לאתר דרך תיק הצלם. עבודות וידאו בלבד יועברו באופן המוסבר בהמשך. 

 

אתר התחרות ייפתח ב-13.8.2023 וייסגר ב-31.8.2023 בחצות.

אנחנו מציעים להיערך מראש להגשת התצלומים על פי התחומים השונים ולא להמתין לימי ההגשה האחרונים. עריכה מדויקת של התצלומים תשפיע על איכות בחירת העבודות המוגשות.

 

רצוף בזאת תקנון מנחה להשתתפות בתחרות ובתערוכה.